Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!
Streszczenia, opracowania lektur

Szanowny Panie Redaktorze...

Konstanty Ildefons Gałczyński

W sprawie organizacji życia kulturalnego w Krakowie
KULTUROWY BOMBARDMENT SPOŁECZEŃSTWA I (PARADOX!) TRAGICZNY IZOLAMENT PISARZA
O wszystkich rzeczach, ktore się źle odkręcają
Gry i zabawy w dawnej Polsce
Oszczędnoci zoologiczne
Nocne życie Krakowa
Estetyka i życie praktyczne
Nieznani mieszkańcy naszych borów
Traktat o meblach
W sprawie intryg
Nieuczciwy żebrak
W sprawie monologów
18 (osiemnaście) pytań pod adresem Obywatela
Wybory w Związku Siodlarzy
Sztuka... ach, sztuka!
Estetyka i życie praktyczne
Dorośli jak dzieci
Rozrywki świąteczne dla osłabionych umysłowo
Jak zostać Polakiem
Angelologia
Zaznaczam, że zarządzam, co następuje:
Wierszomania szerzy się
Zaraz Pan spadnie z krzesła
Lekkoatletyka dla starszych panów
W sprawie bataganu z Gałczyńskim
Dumania i doświadczenia lirnika
Żony dzielą się na głupie i mądre
Leczmy się ziołami
Jako przekuty do łoza ...
Prof. Bączyński wraca do kraju
Piekielny Piotruś
W sprawie "Hajże! na Soplicę!"
W sprawie ciepła
Straszne dzieci
Niech Pan posłucha: O Polkach i Polakach
Dziś nadzwyczajna okazja!
Wierszomania szerzy się.
Zaraz Pan spadnie z krzesła


Sprwadź wszystkie utwory: Spis utworów


.:: top ::.
Copyright galczynski.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt